Správa osobních údajů

Flexheads.cz by FLEXJOBS

poslední aktualizace 1.3.2019

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zdenka Studená,  se sídlem Krombholcova 2579, Mělník, 27601, IČ 04524250 (dále jen „Správce”), je provozovatelem internetové stránky a správcem osobních údajů na www.flexiheads.cz (dále jen „Webová stránka”) zaměřené na flexibilní pracovní nabídky a poskytovatelem služeb na Webové stránce.

1.2. Tato pravidla upravují správu osobních údajů Zájemců i Firem přicházejících nebo registrovaných na www.flexiheads.cz.

1.3. Flexiheads.cz spravuje osobní údaje zadávané v rámci registrace Zájemce nebo Firmy. V jiných případech jako např. odpověď na inzerát je správcem zadaných osobních údajů přímo daná Firma. Flexiheads.cz v takové situace vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.

1.4. Profil na Webové stránce můžou vytvářet výhradně osoby starší 15 let. Stejně tak reagovat na inzerci.

2. Zpracovávané osobní údaje

REGISTRAČNÍ ÚDAJE – osobní údaju nutné k registraci Firmy nebo Zájemce, zejména pak emailová adresa, jméno, příjmení apod.

ÚDAJE V ODPOVĚDI NA INZERÁT – osobní údaje nutné ke kontaktování Zájemce kvůli pokračování vývěrového řízení, případně údaje uvedené v životopisu nebo přiloženém profilu Zájemce na sociálních sítích.

ÚDAJE Z ANALÝZY WEBOVÝCH STRÁNEK A COOKIES – informace získané pomocí automatizovaných nástrojů za účelem vylepšování funkcionality Webové stránky, přidané hodnoty pro Zájemce a Firmy a pro marketingovými účely.

3. Nástroje, které ke zpracování osobních údajů používáme

3.1 Vaše osobní údaje zajímají především nás. Chceme poskytovat co nejlepší službu jako Uchazečům, tak Firmám. Proto chceme rozumět tomu, kdo jsou naši zákazníci na jedné i druhé straně. Dodržování mlčenlivosti v oblasti osobních dat je pro nás standardem.

3.2. Ke zrpacování osobních údajů používáme externí služby. Ty však s daty dál nemanipulují a nemohou je bez souhlasu dál šířit. Jde zejména o:

Google LLC (Google Analytics, on-line marketing),
Facebook Ireland Ltd. (on-line marketing),
Seznam.cz, a.s. (on-line marketing).

4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1. Firma i zájemce může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv.

4.2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se provádí zasláním emailu na emalovou adresu uvedenou na Webové stránce.

4.3. Osobní údaje jsou odstraněny neprodleně po doručení odvolání souhlasu na Webové stránce.

5. Cookies

5.1. Pro efektivní analýzu Webové stránky a mapování potřeb jejich uživatelů používáme Cookies.

5.2. Nastavení cookies můžete sami ovlivnit a podle potřeby jeji kdykoliv změnit ve svém prohížeči. Změna cookies může mít dopad na fungování a zobrazování Webové stránky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel je oprávněn Správu osobních údajů měnit nebo doplňovat. Změny nabývají platnosti zveřejněním na Webové stránce.

6.2. Tento dokument nabývá platnosti 1. 3. 2019.

Flexiheads.cz

Pracovní portál zaměřený na profesionály, pro které je důležitá pracovní flexibilita. Cílem je vám pomoci nalézt zaměstnání, díky kterému lépe skloubíte pracovní a rodinný život.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

podpora@flexiheads.cz

+420 152 361 205