Co znamená flexibilní práce a její typy

Mnoho lidí považuje flexibilitu v práci za jednu z hlavních priorit při volbě zaměstnání. Co však flexibilní práce znamená? A jaké druhy práce lze považovat za flexibilní?

Flexibilní práce se od standardní práce liší v tom, že ji nemusíte vykonávat každý den od devíti do pěti na předem určeném pracovišti. Flexibilní práce tak ve svém nejširším pojetí znamená svobodu se rozhodnout, kdy a kde budete pracovat

Lze rozlišit 4 hlavní druhy flexibilních pracovních úvazků – práce na dálku, pružná pracovní doba, freelancing a zkrácený úvazek.

Jednotlivé typy flexibility lze různě kombinovat dohromady. Můžete například pracovat na dálku s volnou pracovní dobou a navíc jen na poloviční úvazek. Nebo můžete být freelanceer, který polovinu týdne pracuje z domova a druhou dochází do kanceláře.

Flexibilní práce je jakákoliv práce, která není vykonávána od devíti do pěti pět dní v týdnu v sídle firmy.

Práce na dálku / práce z domova

Práce na dálku a práce z domova jsou v podstatě synonyma a znamenají, že můžete pracovat jinde než na pracovišti vašeho zaměstnavatele. Neznamená to nutně pracovat z domu, ale se svou prací můžete zajít do coworkingu, kavárny, knihovny, parku či kamkoliv se vám zlíbí. Některé firmy dokonce nemají žádné kanceláře a práci na dálku nabízejí jako jedinou variantu, jak u nich pracovat.

V zahraničí je tento typ práce nazýván jako telecommuting, e-commuting, remote jobs, homeworking, virtual jobs, geographically-neutral jobs nebo cloud working jobs.

Práce na dálku může být na plný či částečný úvazek, dlouhodobá či dočasná. Můžete takto pracovat na hlavní pracovní poměr nebo jako živnostník (o freelancingu viz níže). Pracovní doba může být pevná, pružná, případně svou práci můžete vykonat naprosto kdykoli.

Někteří zaměstnavatelé vám umožní pracovat odkudkoli na světě, přičemž můžete lokality střídat jako digitální nomád. Jiní vyžadují, abyste pracovali jen ve vybraných městech, státech či časových pásmech.

K práci na dálku je nezbytný internet a často vyžaduje komunikaci skrze e-mail, telefon či aplikaci pro práci v týmu. Na některých pozicích je vyžadováno pravidelné setkávání s kolegy tváří v tvář z důvodů porad a konzultací, na jiných se se svým zaměstnavatelem nemusíte osobně nikdy potkat.

Mezi nejčastější zaměstnání, které můžete vykonávat na dálku patří psaní a editace textů, práce s daty, online školení a vzdělávání, grafika, grafický design, online marketing, pojišťovnictví, programování či zákaznická péče.

TIP: Přečtěte si hlavní výhody a nevýhody práce na dálku.

Home office

S prací z domova je často spojován také home office, což je však spíše zaměstnanecký benefit než typ flexibilní práce. Home office nabízí stejné výhody jako plnohodnotná práce na dálku, nicméně je zpravidla omezen jen na několika dní v týdnu či měsíci.

Ve Flexiheads rozlišujeme tři druhy home office:

  • Častý – 3 až 4 dny v týdnu
  • Občasný – 1 až 2 dny v týdnu
  • Výjimečný – pár dní v měsíci

Flexibilní / pružná pracovní doba

Práce s pružnou pracovní dobou umožňují, aby si zaměstnanci sami zvolili, kdy budou pracovat. Někteří zaměstnavatelé v tomto směru dávají naprostou volnost a zajímají je pouze vaše pracovní výsledky. Jiní vyžadují, abyste byli v určitém čase (např. mezi 12:00 a 15:00) dostupní na pracovišti či alespoň online, případně abyste každý týden, měsíc nebo rok odpracovali určitý počet hodin.

Jste ranní ptáče nebo se naopak nejlépe soustředíte večer? Staráte se o děti a potřebujete je v určitou hodinu zavést a vyzvednout ze školky? Flexibilní rozvrh vám dá kontrolu nad svým časem a možnost pracovat kdykoliv vám to nejlépe vyhovuje.

Volná pracovní doba může být na druhou stranu velmi zrádná. Vyžaduje od vás totiž perfektní schopnost organizace času a vysokou disciplínu.

Flexibilní začátek / konec pracovní doby

Za pružnou pracovní dobu se často označují i ty práce, které volný čas příchodu a odchodu na pracoviště, například je možné přijít kdykoli mezi 7:00 a 9:00, nicméně zbytek pracovní doby je dán pevně.

Ve Flexitime považujeme za pružnou pracovní dobu jen takovou, ve které můžete rozhodovat o většině své pracovní doby, tj. minimálně čtyřech hodinách denně. Rádoby flexibilní pracovní dobu, kdy rozhodujete např. jen o dvou hodinách, přičemž zbytek rozvrhu je striktně určen, u nás nenajdete.

Alternativní pracovní doba / směnný systém

Určitý druh časové flexibility nabízí alternativní pracovní doba, případně systém směn. Ten je určený pro lidi, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat v běžnou dobu od 9:00 do 17:00, ať již z důvodů péče o děti, studování školy či práci v jiném zaměstnání.

Pracovat lze časně ráno, v noci nebo o víkendech. Pracovní doba i pracoviště jsou často určovány zaměstnavatelem, ale občas je možné je přizpůsobit potřebám zaměstnance.

Práce s alternativním časovým rozvrhem zahrnují práci v restauracích, pekařstvích, zdravotnictví, sociálních zařízeních, směnných provozech apod.

Zhuštění pracovních hodin / stlačený pracovní týden

Pokud zvládáte pracovat více než 8 hodin denně, můžete se se zaměstnavatelem domluvit na zhuštění pracovního týdne do čtyř nebo i méně dnů a následně si pravidelně užívat prodloužený týden.

Práce na volné noze / freelancing / práce na živnost (OSVČ)

Freelanceři nebo volnonožci jsou nezávislí profesionálové, kteří pracují sami na sebe. Práci na zakázkách se věnují buď “na plný úvazek” nebo ji berou jako svou vedlejší činnost. Často pracují pro více než jednoho klienta/zaměstnavatele.

Díky tomu, že nejsou klasickými zaměstnanci, mají freelanceři velkou svobodu v tom, kde a kdy budou pracovat. Hlavní je dodat slíbenou práci do určitého termínu. Na druhou stranu se musí obejít bez mnoha klasických zaměstnaneckých benefitů jako je pravidelnost příjmů, placená dovolená či služební vybavení. Rovněž se sami musí postarat o své daně a zdravotní pojištění.

Mezi nejčastější práce na volné noze patří poradenství, vzdělávání, grafický design, programování, marketing, copywriting, auditorství, překlady, tlumočení apod.

Kontraktoři

Kontraktorství je záležitost především nezávislých programátorů a projektových manažerů, kteří se nechávají najímat do velkých (několikaměsíčních či několikaletých) projektů. Pracují tedy na základě střednědobého či dlouhodobého kontraktu s jedním klientem, ačkoli mohou mít současně i další menší klienty. V českém prostředí často dochází ke stírání hranice mezi legitimním kontraktorstvím a nelegálním švarcystémem nebo-li pseudo-zaměstnáním.

Práce na zkrácený úvazek

Práce na zkrácený, nebo také částečný, úvazek, tzn. méně než 40 hodin týdně, byla tradičně doménou studentů, žen na mateřské, seniorů a dalších lidí, kteří nemají příliš času nebo hledají přivýdělek k jiným druhům příjmů.

V současnosti jsou ale zkrácené úvazky čím dál více oblíbené i mezi profesionály, kteří namísto jednoho zaměstnání na plný úvazek dávají přednost práci pro více zaměstnavatelů současně. Zkrácené úvazky jim umožňují střídat práci na různých pozicích nebo pracovat ve zcela odlišných oborech najednou. Zaměstnanci tak mohou rozvíjet větší škálu svých dovedností a mnohem lépe rozšiřovat svou síť profesionálních kontaktů. Práce pro více zaměstnavatelů jim navíc dává určitou jistotu budoucích příjmů, neboť je nepravděpodobné, že by oba zkrachovali současně.

Výhodou práce na zkrácený úvazek je skutečnost, že ji lze domluvit v jakémkoliv oboru na jakékoliv pozici.

Další typy flexibilní práce

Krátkodobé práce

Někteří lidé se, zejména na začátku své kariéry, nechtějí vázat na jednoho zaměstnavatele a dávají přednost krátkodobým pracím či účasti na konkrétních časově omezených projektech. Tato zaměstnání jsou často “na zkoušku” a umožňují získat zkušenosti v různých oborech, pozicích či společnostech. Díky těmto pracem je možné nabrat praxi, naučit se adaptovat na nové situace či zaplnit mezery v životopisu. A kdo ví, třeba některá z krátkodobých pozic vyústí ve stálé zaměstnání.

Z hlediska zaměstnavatelů jsou pak krátkodobé smlouvy nejčastěji nabízeny v případech, že potřebují rychle zaplnit uvolněnou pozici po zaměstnancích, kteří jsou na mateřské dovolené nebo si z jiného důvodu vzali delší volno.

Sezónní práce

Krátkodobým pracím se podobají práce sezónní. Ty jsou, již dle názvu, nabízeny jen v určitém ročním období a nejčastěji se týkají turismu, pohostinství, organizování událostí či maloobchodu (např. před Vánoci). Jedná se o možnost skvělého přivýdělku a získání zkušeností v novém oboru.

Sdílení pracovního místa

Sdílení jednoho pracovního místa dvěma (nebo i více) zaměstnanci, tzv. job sharing nebo job-splitting,  je modifikací zkráceného pracovního úvazku a znamená, že na jedné pozici pracuje více lidí. Ti se v práci mohou střídat během dne (jeden pracuje ráno a druhý odpoledne) nebo obden, obtýden, případně se vystřídají v polovině pracovního týdne.

Flexibilní práce: mzda a benefity

Z hlediska výše mzdy a zaměstnaneckých benefitů se flexibilní pracovní úvazky (kromě práce na volné noze), nijak neliší od standardního pracovního poměru. Ať již pracujete z domu nebo po nocích, bude od vás vyžadováno odvedení stejného množství práce ve stejné kvalitě jako od zaměstnanců pracujících v kanceláři v běžnou pracovní dobu. Plat a benefity se tak odvíjejí čistě od pracovní pozice, vašeho vzdělání, kvalifikace a dohody s konkrétním zaměstnavatelem.

 

Zdroje:

https://www.flexjobs.com/blog/post/kinds-jobs-are-flexible-jobs/

https://www.monster.co.uk/career-advice/article/what-are-flexible-working-hours

https://www.vimvic.cz/prace-z-domova

Kniha Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové (2017) od Roberta Vlacha

Podělte se s námi o váš názor

Flexiheads.cz

Pracovní portál zaměřený na profesionály, pro které je důležitá pracovní flexibilita. Cílem je vám pomoci nalézt zaměstnání, díky kterému lépe skloubíte pracovní a rodinný život.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

podpora@flexiheads.cz

+420 152 361 205